In Blog

Verhuizing met kinderen bij eenhoofdig gezag

Verhuizing met kinderen bij eenhoofdig gezag Als ouder samen het ouderlijk gezag hebben over hun kinderen, moet een ouder die met de kinderen wil verhuizen daarvoor toestemming […]

0October 2, 2017November 5, 2018
In Blog

Erkenning van kind: moeder heeft toestemming aan ander gegeven

Erkenning van kind: moeder heeft toestemming aan ander gegeven De situatie kan zich voordoen dat een verwekker (of de biologische vader als bedoeld in art. 1:204 lid […]

0December 9, 2016October 16, 2018
In Blog

Raad van State over wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Dient het kindgebonden budget meegeteld te worden als eigen inkomen bij het bepalen van behoefte partneralimentatie? Het Hof Den Haag heeft zich bij beschikking van 18 mei 2016 aangesloten […]

1December 9, 2016October 16, 2018
In Blog

Voorlopige voorzieningen na echtscheiding

De wet geeft de mogelijkheid om voor de duur van de echtscheidingsprocedure om vaststelling van voorlopige voorzieningen te vragen (art. 822 Rv).Die voorlopige voorzieningen gelden dan in […]

2December 9, 2016October 16, 2018
In Blog

Werknemer deelt vertrouwelijke e-mail: ontslag en geen transitievergoeding

Wanneer wordt een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingewilligd? …

1December 9, 2016October 16, 2018