Faillissementsverslagen

Faillissementsverslagen

Openbare faillissementsverslagen

In een faillissement brengt een curator telkens na verloop van drie maanden een verslag uit over de stand van de boedel. Op deze wijze informeert de curator de rechter-commissaris en de schuldeisers over het verloop van het faillissement. De openbare verslagen geven echter slechts een globaal inzicht in de ontwikkelingen en de stand van de faillissementsboedel. Openbare verslagen in faillissementen van natuurlijke personen worden niet gepubliceerd.
1e openbare verslag Eric Garcia
2e openbare verslag Eric Garcia