Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hulp nodig?

Op deze pagina vindt veelgestelde vragen per onderwerp en wat Da Costa Gomez legal voor u op dit gebied kan betekenen.

Veelgestelde vragen

Maak een afspraak bij Da Costa Gomez Legal voor uw eerste consult voor 150 gulden.

Op werkdagen van 9:00 tot 17:00.

Ja, de advocaten van Da Costa Gomez Legal staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) en bieden ook gesubsidieerde rechtshulp. Dit is bedoeld voor rechtzoekenden met een bescheiden inkomen en vermogen. Wie voor deze regeling in aanmerking komt, betaalt een ´eigen bijdrage´ voor de advocaatkosten. Wanneer u een ‘toevoeging’ krijgt, betaalt de overheid (via de Raad voor Rechtsbijstand) een gedeelte van de kosten van de advocaat of mediator.

U en uw ex-partner zijn vrij afspraken te maken over de alimentatie. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de rechter vragen de kinderalimentatie te bepalen. Uitgangspunt bij de beoordeling van alimentatieverzoeken is dat de vader en de moeder naar verhouding van hun draagkracht dienen bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van hun kinderen. De rechter kijkt daarbij ook wat de behoefte van het kind is.

Als u het gezag heeft over uw minderjarige kind(eren) bent u verantwoordelijk voor zijn verzorging en opvoeding, heeft u vrijwel altijd een onderhoudsplicht, waardoor u de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 25 jaar) moet betalen, beheert u het geld en goederen van uw kind en bent u zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Indien u bent bevallen van een kind en u niet getrouwd bent met de vader van het kind, dan heeft u na de geboorte automatisch alleen het gezag (het eenhoofdig gezag). Als u samen met de vader het gezag wilt uitoefenen, kunt u bij de rechter een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen.

Als u en uw ex gaan scheiden houdt u het gezamenlijk gezag. De wet biedt de mogelijkheid de rechter te verzoeken het gezag aan 1 ouder toe te kennen. De rechter wijst dit verzoek alleen toe indien dit in het belang van het kind is.

Een verzoek tot echtscheiding kan door een partner worden ingediend maar kan ook door beide partners, middels een gezamenlijk verzoek worden ingediend. In het verzoekschrift wordt de rechter verzocht om de echtscheiding uit te spreken. In het verzoekschrift kan de rechter ook verzocht worden een uitspraak te doen over partneralimentatie, kinderalimentatie, verblijfplaats van de kinderen en een omgangsregeling.

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen.

Vragen? Stel direct uw vraag en ontvang binnen 1 werkdag een reactie van ons.