Wat wij doen

Faillissementsrecht

Wat wij doen

Faillissementsrecht

Faillissementsrecht

Voor privé- of rechtspersonen die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, kent de wet drie verschillende procedures; het faillissement, de surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen.
Heeft u advies nodig bij het aanvragen van het faillissement van uw onderneming of wellicht van een debiteur die zijn schulden niet betaald, dan bent u bij Da Costa Gomez Legal op de juiste plaats. Wij zullen beoordelen of de aanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet en dienen deze bij de rechtbank in.
Of het om een faillissementsaanvraag of een verweer tegen een faillietverklaring gaat, zal Da Costa Gomez Legal u adviseren over de beste aanpak en strategie.
Bij Da Costa Gomez Legal  kunt u terecht met al uw vragen over faillissementsrecht. Wilt u meer informatie over uw positie als schuldeiser of bent u als aandeelhouder/bestuurder betrokken bij een faillissement? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.

Neem contact met ons op voor een consult!